.

body{background:transparent url(http://img2.blog.zdn.vn/30653385.jpg) top center fixed;}

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

SỐNG ĐẸP


Sống không giận, không hờn, không oán tránh
Sống mỉm cười với thử thách chong gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động mà lòng không xáo động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi ta xem thương
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét